ตู้แร็ค มีกี่ประเภท มาอ่านดูได้เลยคะ

ตู้แร็ค มีกี่ประเภท มาอ่านดูได้เลยคะ

ตู้แร็ค มีกี่ประเภท

ตู้แร็ค มีกี่ประเภท มาอ่านดูได้เลยคะ

ตู้แร็ค มีกี่ประเภท

ตู้แร็ค มีกี่ประเภท

ตู้แร็ค มีกี่ประเภท มีหลากหลายประเทภ เช่น โดยแบ่งตามการระบายอากาศที่เหมาะสมของตู้แร็ค และการใช้งานของลูกค้า

close rack – เป็นตุ้แร็คแบบปิด การระบายความร้อนน้อยที่สุด เพราะ ประตู้หน้าตู้ และประตูหลังตู้ เป็นแบบ ปิดทีบ ไม่มีช่องระบายอาการ อาจมี อะคริลิคใส เพื่อดู server ภายในได้ แต่ว่าไม่มีการระบายอากาศ โดยสามารถระบายอากาศ ได้ด้านบน อาจมีการติดพัดลมช่ว ยเพราะความร้อน จะมีการ ลอยตัวขึั้นสูง และใช้พัดลมเพื่อระบายความร้อน ออกไป ข้อดีของตู้ Close rack คือราคาถูก และสามารถป้องกันเสียง และฝุ่นได้ดี และป้องกันสิ่งเล็กๆ

server rack – เป้นตู้แร็ค ที่สามารถระบายอากาศ ได้ดีมาก เพราะมีการเจาะรูระบายอากาศ เพื่อให้ความร้อนสามารถออกได้มากขึั้น โดยปกติ อากาศจะลอยขั้นด้านบน โดยใช้พัดลมช่วย แต่การที่ตู้แร็คแบบ Server Rack มีรูระบายอากาศ ที่ประตู จะทำให้ มีการระบายความร้อนได้ดีขึั้นไปอีก เมื่อเทียบกับ Close Rack เพราะมี รูระบายอากาศที่มากกว่า แต่ก็จะมีราคาที่แพงกว่าเช่นกัน และจะมีการสร้างเสียงมากกว่า ตู้แบบ Close rack เช่นกัน

wall rack จะเป็นตู้แร็ค ขนาดเล็ก จะมีขนาดตั้งแต่ 6u 9u 12u และเป็นตู้แบบสามารถวางบนชั้น หรือจะแขวนบนผนัง ได้เช่นกัน แล้วแต่การใช้งาน ของผู้ใช้แต่ละคน ตู้ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะใช้เก็บ อุปกรณ์ทีมีไม่มากเช่น switch hub dvr กล้องวงจรปิด หรือเครื่องเสียงจำนวนไม่มาก ข้อดีหลักๆ คือขนาดไม่ใหญ่ เทอะทะ และมีราคาที่ไม่แพง ยกเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว จะมีความลึกให้เลือกอีกสามขนาด คือ 40cm 50cm 60cm ตามความต้องการของลูกค้าได้เช่นกัน

open rack เป็ตตู้แร็คแบบเปิด คือไม่มีประตูหน้าและหลัง จะมีเสาเพียงสองต้น ไม่เหมือนตู้แร็คประเภทอื่น เช่น close rack, server rack จะมีเสาภายในถึง 4 ต้น แต่ตู้ แบบ open rack จะมีเสาเพียง สองต้น ข้อเสียคือสามารถวางอุปกรณ์ ได้น้ำหนักไม่มาก เพราะความแข็งแรงไม่มากเท่า ตู้แร็คประเภทอื่น เหมาะกับอุปกรณ์เล็กๆ เบาๆ เช่น switch hub dvr จอเฉพาะทาง และไม่มีความจำเป็นต้องปิด หรือล็อคกุญแจ เพราะไม่มีประตู้ให้ทำการเล็อคได้ ใช้ภายในองค์ทีปลอดภัย ไม่มีบุคคลภายนอกมายุ่ง

Cabinet rack เป็นตู้แร็ค ประเภทเดียวกับ Close Rack มีขนาดตั้งแต่ 15u 27u 36u 39u 42u 45u โดยความลึกจะมีตั้งแต่ 60cm 80cm 90cm 100cm 110cm มีการป้องกันเสียงและฝุ่นได้อย่างดี

Curve Rack

Telecom Rack

Data Center Rack

IDC Server Rack

ตู้แร็ค (Rack) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บและประเมินอุปกรณ์เครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ให้มีการจัดระเบียบและระบบการทำงานที่เรียบร้อยมากขึ้น ภายในตู้แร็คสามารถติดตั้งอุปกรณ์เช่นเซิร์ฟเวอร์ สวิทช์ รูเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ โดยทั่วไปจะมีการแยกประเภทตู้แร็คตามขนาด รูปแบบ และสมรรถนะต่าง ๆ ดังนี้:

 1. ตู้แร็คสำหรับระบบเครือข่าย (Network Rack):
  • มักมีความสูงประมาณ 42U (1U เท่ากับ 1.75 นิ้ว) หรือมากกว่า
  • ใช้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย เช่น สวิทช์ รูเตอร์ และโดยอปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ
 2. ตู้แร็คสำหรับเซิร์ฟเวอร์ (Server Rack):
  • มักมีความสูงประมาณ 42U หรือมากกว่า
  • ใช้สำหรับติดตั้งเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์สำคัญในศูนย์ข้อมูล
 3. ตู้แร็คแบบเปิด (Open Rack):
  • มีโครงสร้างเปิดที่ไม่มีประตูหรือขอบเขตที่แน่นอน
  • ใช้สำหรับโครงสร้างโอเพนซิสเต็มแบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงและการทำความสะอาด
 4. ตู้แร็คที่มีประตูและล็อก (Closed Rack):
  • มีประตูหรือฝาหน้าเพื่อป้องกันอุปกรณ์ภายใน
  • มักมีล็อกเพื่อควบคุมการเข้าถึง
 5. ตู้แร็คลอย (Wall-Mounted Rack):
  • ตู้แร็คที่ติดตั้งบนผนังและมักมีขนาดเล็ก
  • ใช้สำหรับอุปกรณ์เครือข่ายหรืออุปกรณ์ที่ไม่ใช้พื้นที่มาก
 6. ตู้แร็คพกพา (Portable Rack):
  • ตู้แร็คพกพามีล้อหรือเพื่อการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการจัดเก็บ

การเลือกใช้ตู้แร็คขึ้นอยู่กับความต้องการของระบบและอุปกรณ์ที่จะติดตั้งภายในตู้ สำหรับศูนย์ข้อมูลและสภาพแวดล้อมที่ต้องการความปลอดภัยและควบคุมอุปกรณ์ที่สูงมากจะใช้ตู้แร็คสำหรับเซิร์ฟเวอร์หรือตู้แร็คที่มีประตูและล็อก ในขณะที่บ้านหรือสำนักงานขนาดเล็กอาจใช้ตู้แร็คแบบเปิดหรือตู้แร็คลอยเพื่อจัดระเบียบอุปกรณ์เครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ได้ตามความเหมาะสมและงบประมาณที่มีอยู่.

close rack – It is a closed rack. Minimal heat dissipation because of the cabinet front door. And the back door of the cabinet is closed with no vents. There may be clear acrylic so you can see the server inside, but there is no ventilation. Ventilation can be provided at the top. A fan may be installed to help. Because of the heat, there will be a high buoyancy. And use a fan to cool the heat away. The advantage of Close rack cabinets is that they are cheap and can prevent noise and dust well and protect small things. It can also fall into the rack, depending on the customer’s use. Server rack – It is a rack cabinet that can ventilate very well because there are ventilation holes drilled. In order for more heat to be released, air will normally float to the top . Using a fan to help But having a server rack cabinet with ventilation holes on the door will allow for better heat dissipation. Compared to Close Rack because it has more ventilation holes. But it will also be more expensive. and will create more sound than Close rack cabinets as wellThe wall rack is a small rack cabinet with sizes ranging from 6u 9u 12u and is a cabinet that can be placed on a shelf. Or can be hung on the wall as well, depending on use. of each user This type of cabinet is mostly used for storage. There are not many devices such as switch hubs, DVRs, CCTV cameras, or a small number of audio equipment. The main advantages are that they are not large, bulky, and have an inexpensive price. Lift and change quickly There will be three depth sizes to choose from: 40cm 50cm 60cm according to customer needs as well.open rack That is, there are no front and back doors. There will be only two pillars. Unlike other types of rack cabinets, such as close racks, server racks have up to 4 internal pillars, but open rack cabinets have only two pillars. The disadvantage is that equipment can be placed Didn’t gain much weight Because the strength is not as much. Other types of racks Suitable for small, lightweight devices such as switch hubs, dvrs, specialized monitors, and there is no need to turn it off. or key lock Because there is no door that can be locked. Safe to use within the organization No outsiders interfere.

https://www.rackth.com/%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%84-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%97/