All posts by sagisodan

wall rack มีขนาดเท่าไรบ้าง

wall rack หรือตู้ติดผนัง มีขนาดเล็กและไม่มีล้อเลื่อนหรือขาตั้งพื้น wall rack จะใช้ในการวางบนตู้ชั้นวาง หรือแขวงผนัง ซึ่งจะมีขนาดให้เลือก

6u 9u 12u โดยขนาด 1 u จะมีขนาดประมาณ 4.5 ซม wall rack จะมีความลึกในแต่ละรุ่นอยู่ที่

40 50 60 cm โดยสามารถเลือกรุ่นได้ตามขนาดดังกล่าว

wall rack คุณภาพของยี่ห้อที่แนะนำคือ ap export rack ของบริษัท แนปเทค จำกัด ตู้ rack แบบ wall rack ทีดีที่สุดในประเทศไทย

 

ตู้แร็ค คืออะไร

ตุ้แร็ค คือ อุปกรณ์ เก็บ server หรือ rack server โดยมีหลากหลายรูปแบบให้เลือก ให้เหมาะกับการทำงานของแต่ละท่าน และสถานที่จะนำไปเก็บ server -ของแต่ละคน

โดยสามารถแบ่งออกเป็น

1. ตู้แบบปิดทึบ หรือที่เรียกว่า close rack ตู้ rack ประเภทนี้มีข้อดีตรงสามารถเก็บ ฝุ่นและเสียงได้อย่างดี เพราะไม่มีช่อง และสามารถลดเสียงรบกวนได้อย่างดี แต่ข้อเสียจะระบายความร้อนไม่ดี
เหมาะกับ วางตุ้แร็คในห้องที่ติดแอร์ เพราะสามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างดี

close rack

2. ตู้แบบระบายความร้อนได้ดี หรือที่เรียกกันว่า server rack ตู้ rack ประเภทนี้สามารถระบายความร้อนได้ดี เพราะว่า ด้านหน้าและด้านหลังของตู้มีช่องรูรังผึ้งให้สามารถระบายความร้อนได้อย่างดี แต่ข้อเสียคือ จะมีเสียงออกมาจำนวนมาก

server rack

3. ตู้แบบเปิด หรือที่เรียกว่า open rack ตู้ประเภทนี้เป็นตู้แบบเปิดทำใ้หระบายความร้อนได้ดีมาก แต่เพราะตู้มีเสาแค่สองเสา ทำให้ไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้มากเพราะแก่การวางของเบาๆ หรือของไม่ค่อนหนักมากและไม่สำคัญเพราะว่าไม่มีประตูหน้าและหลัง ทำให้ไม่สามารถป้องกันการเผลอมากดหรือหยิบสิ่งของได้

open rack black (1)