Tag Archives: ตจว

rack server

การขนส่งตู้แร็ค

เนื่องจากตู้แร็คมีขนาดหนัก และค่าใช้จ่ายในการส่งจะค่อนข้างสูง

แต่บริษัทเรามีบริการส่ง ตู้แร็ค ฟรีในเขต กรุงเทพ และปริมณทล โดยท่านสามารถเช็ค stock ได้ก่อนที่จะสั่ง

เพราะจำนวนรถส่ง ตู้แร็ค ในแต่ละวันจะมีจำนวนจำกัด ตุ้แร็คเลยต้องส่งในวันถัดไป

สำหรับลูกค้า ตู้แร็ค ในต่างจังหวัด เราก็มีบริการ ส่งตู้แร็ค ในเขตขนส่งต่างๆ

ซึ่งบริษัทขนส่ง ก็จะส่ง ตู้แร็คให้ลุกค้าในวันถัดไป หรือ 2-3 วันทำการในจังหวัดปกติ

และจะส่งตู้แร็คอาจจะนานกว่านั้นในพื้นที่จำกัด

แต่บางขนส่งจะมีข้อจำกัดในการส่งตู้แร็ค โดยการไม่เข้าไปส่งใน เขตอุตสหกรรม หรือ นิคมอุตสาหกรรม ดังนั้นลุกค้าต้องเช็ค การส่ง ตู้แร็คให้ดีก่อนการสั่งซ์้อทุกครั้ง

ถ้าท่านมีข้อสงสัย โปรดสอบถามพนักงานก่อนส่ง

084-772-2521  บริษัท แนปเทค จำกัด