ตู้ RACK ใส่ SERVER ดูแล NETWORK ระดับองค์กร

ตู้ RACK ใส่ SERVER ดูแล NETWORK ระดับองค์กร ต้องใช้ตุ้ระดับ CURVE RACK คุณภาพดีทีสุด

เพราะต้องการการดูแล SERVER ทีดีที่สุด และระบายความร้อนได้ดีที่สุด

สนใจสั่งซื้อตู้ CURVE RACK ติดต่อ

บริษัท แนปเทค จำกัด

02-1086808 093-265-1555 LINE ID : @RACKTHAI

https://www.rackserverthai.com