ตู้แร็ค คืออะไร

ตุ้แร็ค คือ อุปกรณ์ เก็บ server หรือ rack server โดยมีหลากหลายรูปแบบให้เลือก ให้เหมาะกับการทำงานของแต่ละท่าน และสถานที่จะนำไปเก็บ server -ของแต่ละคน

โดยสามารถแบ่งออกเป็น

1. ตู้แบบปิดทึบ หรือที่เรียกว่า close rack ตู้ rack ประเภทนี้มีข้อดีตรงสามารถเก็บ ฝุ่นและเสียงได้อย่างดี เพราะไม่มีช่อง และสามารถลดเสียงรบกวนได้อย่างดี แต่ข้อเสียจะระบายความร้อนไม่ดี
เหมาะกับ วางตุ้แร็คในห้องที่ติดแอร์ เพราะสามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างดี

close rack

2. ตู้แบบระบายความร้อนได้ดี หรือที่เรียกกันว่า server rack ตู้ rack ประเภทนี้สามารถระบายความร้อนได้ดี เพราะว่า ด้านหน้าและด้านหลังของตู้มีช่องรูรังผึ้งให้สามารถระบายความร้อนได้อย่างดี แต่ข้อเสียคือ จะมีเสียงออกมาจำนวนมาก

server rack

3. ตู้แบบเปิด หรือที่เรียกว่า open rack ตู้ประเภทนี้เป็นตู้แบบเปิดทำใ้หระบายความร้อนได้ดีมาก แต่เพราะตู้มีเสาแค่สองเสา ทำให้ไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้มากเพราะแก่การวางของเบาๆ หรือของไม่ค่อนหนักมากและไม่สำคัญเพราะว่าไม่มีประตูหน้าและหลัง ทำให้ไม่สามารถป้องกันการเผลอมากดหรือหยิบสิ่งของได้

open rack black (1)