Monthly Archives: June 2021

ตู้ RACK คืออะไร update 2021

ตู้ RACK คืออะไร update 2021

ใส่ความเห็น

การที่เรามี Computer Network หรือ Server มาใช้บริการที่ Office หรือบ้าน ของทุกคน อาจมีปัญหาในการจัดเก็บ ไม่ว่าจะเป็น ฝุ่น หรือ ตำแหน่งทีวาง หรือความปลอดภัยจากคนมาขโมย หรือ มากดเล่น หรือพลาดมากด จากเด็กๆ ทั้งหลาย ปัญหาเหล่านี้ แก้ไขได้โดยการ นำอุปกรณ์ SERVER NETWORK ทั้งหลาย เข้าไปในตู้แร็ค หรือ ตู้ RACK ซึ่งอุปกรณ์ ที่เรียกว่า ตู้ RACK ก็จะคล้ายๆ กับตู้เก็บของทั่วไป แต่มีความแข็งแรงมากกว่า เพราะทำจาก เหล็กมาตรฐานสูง สำหรับการใช้งาน SERVER และมี เสา อุปกรณ์ สำหรับติดต่อ ตู้แร็คได้

ไว้สำหรับวาง ถาดรองอุปกรณ์ ตู้แร็ค หรือ SERVER ทีมี อุปกรณ์ ยึดติดกับตู้แร็ค ไม่ว่าจะเป็น รางไฟ Switch Rounter หรืออื่นๆ อีกมากมาย โดย ตู้ RACK จะมีหลากหลายแบบ ตามการใช้งานของ User ทั้งหลาย โดย ตู้แร็คประเภทแรกคือ

CLOSE RACK

จะเป็น ตู้แร็ค ประเภทแรก ทีมีราคาประหยัด มีฐานวางบนพื้น และมีล้อสามารถเคลือนย้ายได้สะดวก ข้อดี ของ CLOSE RACK คือ ราคาประหยัด เมื่อเทียบกับ Server Rack หรือ Curve RACK และเป็นตู้ที่ได้รับความนิยมที่สุด สามารถเก็บเสียงได้ดี และเก็บฝุ่นได้ด้วย โดยมีขนาดตั้งแต่ 15u 27u 36u 42u 45u และมีความลึกเริ่มต้นตั้งแต่ 60cm 80cm 90cm 100cm 110cm โดยสามารถสั่งซื้อผ่าน บริษัท แนปเทค จำกัด 02-108-6808 และ 093-265-1555 โดยจะได้ราคาถูกมาก คุณภาพส่งออก

Server Rack

ตู้ RACK ประเภทต่อมาคือ Server Rack จะเป็นตุ้แร็คแบบวางพื้น ลักษณ์ คล้ายๆ Close Rack โดยวางพื้น หรือมีล้อสำหรับเคลือนย้ายได้