Monthly Archives: January 2018

12 เหตุผล ที่ทำไม องค์กรของคุณ ถึงจำเป็นที่จะต้องใช้ตู้ Rack Server

12 เหตุผล ที่ทำไม องค์กรของคุณ ถึงจำเป็นที่จะต้องใช้ตู้ Rack Server

ตู้ Rack อีกหนึ่ง อุปกรณ์ด้าน IT ที่หลายองค์กรมักมองข้าม ไม่ให้ความสำคัญ และไม่ให้ความสนใจ บางองค์กรถึงขั้นตัดงบประมาณในส่วนการจัดซื้อตู้ Rack ไปเลยก็มี เพียงเพราะคิดว่าไม่มีความจำเป็น ซึ่งบางองค์กรสนใจแต่เพียงว่า ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ดี หากเกิดปัญหาสามารถแก้ไขให้กลับมาทำงานได้เร็วที่สุด ซึ่งในความเป็นจริง เบื้องหลังของการจัดการระบบที่ดี นั้นตู้ Rack เองก็เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากในการบริหารจัดการระบบเครือข่าย และยังช่วยร่นระยะเวลาในการจัดการแก้ปัญหา และการจัดการระบบให้สั้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังเพื่อป้องกันภัยต่าง ๆ ที่คุณคงไม่อยากให้เกิดขึ้น เช่น หลังคารั่วน้ำหยดใส่เครื่องเซิฟเวอร์จนเสียหาย หรือ เครื่องเซิฟเวอร์ ตกจากโต๊ะ เนื่องจากมีคนเดินสะดุดสาย หรืออีกสารพัดปัญหา ที่คุณคงไม่อยากที่นึกถึง

ซึ่งเราอยากให้ทุกคนที่กำลังสนใจ มีแพลนที่กำลังจะติดตั้งระบบเครือข่าย หรือผู้ที่ทำงานด้านเน็ตเวิร์ค ได้อ่าน ถึง 12 เหตุผล ที่ว่า ทำไมองค์กรของคุณ ถึงควรจะติดตั้ง เครื่อง Server บนตู้ Rack ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูถึง ข้อดี และความจำเป็นในการใช้งานกันครับ

 1. ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง
  หมดปัญหา การวางอุปกรณ์เครือข่ายกระจายเต็มพื้นห้อง หรือวางโต๊ะนู้นโต๊ะนี้ เพราะหากคุณเปลี่ยนมาติดตั้งเครื่องเซิฟเวอร์บน ตู้ rack แล้วนั้น คุณจะเหลือพื้นที่ห้องไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกมากมาย เพราะว่า ตู้ Rack สามารถวางซ้อนเครื่องเซิฟเวอร์ได้มากถึง 10-20 ตัว แล้วแต่ขนาดของ ตู้ Rack ซึ่งทำให้คุณประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งลงได้มาก

  ประหยัดพื้นที่

  ประหยัดพื้นที่

 2. ย่นระยะเวลาการติดตั้ง และการจัดการ ด้วยการติดตั้งเครื่องเซิฟเวอร์ หรืออุปกรณ์เครือข่าย อย่างเป็นระบบในตู้ rack จะทำให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถ ติดตั้ง อุปกรณ์ หรือเซตค่าเครื่องเซิฟเวอร์ต่าง ๆได้ง่าย และเร็วมากยิ่งขึ้น

  สะดวกในการติดตั้ง

  สะดวกในการติดตั้ง

   

 3. ย่นระยะเวลาการ แก้ปัญหา
  หากเครือข่ายเกิดปัญหา ล่ม หรือใช้งานไม่ได้ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ และดำเนินการตรวจสอบเครื่องเซิฟเวอร์ได้รวดเร็ว และสามารถระบุปัญหา พร้อมทั้งเข้าแก้ไขให้ระบบกลับมาทำงานได้เร็วมากยิ่งขึ้น

  เวลาแก้ปัญหา server

  เวลาแก้ปัญหา server

 4. สะดวกในการดูแล จัดการ MA
  บอกลาปัญหา ที่จะต้องมานั่งรื้อสายแลน เช็คคู่สาย หาปัญหา ให้ปวดหัวกันอีกต่อไป เพราะว่าหากคุณติดตั้งเครื่องเซิฟเวอร์ บนตู้ rack นั้นจะทำให้คุณย่นระยะเวลาการจัดการดูแลระบบ ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้คุณมีการทำงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

  admin ดูแล server

  admin ดูแล server

 5. ลดปัญหาแมลงสัตว์กัดสายไฟ
  หมดห่วงเรื่อง มด แมลงสาบ หรือหนูที่ชอบเข้าไปกัดแทะสายไฟ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เครื่องเซิฟเวอร์มีปัญหาได้ แต่ถ้าหากคุณใช้ตู้ rack ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพราะว่าตู้ rackนั้นมีอุปกรณ์อุดช่องว่างต่าง ๆ ของรูสายไฟ หรือด้านหลังเครื่อง

  หนูกัดสายไฟตู้แร็ค

  หนูกัดสายไฟตู้แร็ค

   

 6. เพื่อป้องกันไม่ให้อะไรเข้ามาภายในตู้ rack ได้ ไม่ว่าจะเป็น สัตว์ หรือ ฝุ่นหรือสิ่งไม่ผึงประสงค์ทั้งหลาย ทำให้ SERVER ปลอดภัย

  ห้ามเข้าตู้rack

  ห้ามเข้าตู้rack

 7. ลดอุบัติเหตุ และความเสียหาย
  หลายคนอาจจะเคยเจอ เดินสะดุดสายไฟ เครื่องดับ โปรแกรมแฮงค์ ระบบล่ม หรืออุปกรณ์อาจจะเกิดความเสียหาย ไม่สามารถใช้งานต่อได้ก็มี ซึ่งหากคุณใช้งาน ตู้ Rack นั้น จะช่วยป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  คอมดับ เสียหาย

  คอมดับ เสียหาย

 8. ลดความสูญเสีย อันเกิดจากภัยธรรมชาติ
  คงไม่ดีแน่ หากเกิดเหตุสุดวิสัย หลังคารั่ว น้ำท่วม จนทำให้เครื่องเซิฟเวอร์จมน้ำ หรือเกิดช็อต อันมาจากสาเหตุข้างต้น ซึ่งจะดีกว่ามั้ยหากเครื่องเซิฟเวอร์ของคุณ ถูกติดตั้งอยู่ในตู้rack ที่มีหลังคา ยกสูงจากพื้น และมีขอบยางกันฝุ่นกันน้ำเข้า ซึ่งอย่างน้อยก็เป็นการช่วยลดความสูญเสีย หรือชะลอความสียหายลงได้

  ภัยธรรมชาติ

  ภัยธรรมชาติ

   

 9. ระบบการเดินสายเป็นระเบียบเรียบร้อย
  หนึ่งในจุดเด่นของการเลือกใช้ตู้ rack คือ เรื่องของการจัดระเบียบสายแลน และสายไฟ ให้เป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา ยิ่งหากองค์กรไหนมีเครื่องเซิฟเวอร์จำนวนมาก และมีการเชื่อมต่อเครื่องข่ายที่ค่อนข้างมาก การใช้ตู้ rack เข้ามาช่วย จะมีประโยชน์มาก

  จัดระเบียบสายไฟ

  จัดระเบียบสายไฟ

 10. ทำให้สามารถส่งต่อ มอบหมายงานได้ง่ายและเร็วมากยิ่งขึ้น
  หากทุกอย่างถูกวางไว้อย่างเป็นระบบ ก็จะง่ายต่อการสอนงาน มอบหมายงาน ลดภาระและความเสี่ยงขององค์กร ที่จะขาดผู้ดูแลระบบอย่างกะทันหัน

  มอบหมายงาน ตู้ rack

  มอบหมายงาน ตู้ rack

   

 11. ลดมลภาวะเสียง จากพัดลมเครื่อง Server
  หากใครอยู่ใกล้เครื่องเซิฟเวอร์จะได้ยินเสียงพัดลมที่ดัง และแสงไฟกระพริบกวนใจตลอดเวลา เนื่องจากเครื่องเซิฟเวอร์มีการทำงานตลอดเวลา ซึ่งการใช้ตู้ rack จะช่วยในเรื่องของการลดมลภาวะเสียงลงได้ อีกทั้งมลภาวะของเสียงนั้นยังมีปัจจัยในการเลือกพัดลมติดตั้งเครื่องเซิฟเวอร์ประกอบด้วย

  server เสียงดัง

  server เสียงดัง

 12. ระบายความร้อนดีขึ้นหลายเท่า
  เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายความร้อนให้กับเครื่องเซิฟเวอร์ ให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการติดตั้งพัดลมดูดความร้อย และระบายความร้อนของตู้ rack เพื่อเป่าตรงไปยังเครื่องเซิฟเวอร์ หรืออุปกรณ์ภายในตู้ rack โดยตรงได้

  ระบายความร้อน server

  ระบายความร้อน server

 1. ช่วยลดปัญหาฝุ่น
  อีกหนึ่งจุดเด่นของ ตู้ rack เลยคือ สามารถติดตั้งแผ่นกรองฝุ่น เพื่อป้องกันไม่ฝุ่น เข้ามาในตัวอุปกรณ์ได้ ทำให้ลดปัญหา และยืดระยะเวลาการ MA ให้ยาวนานมากยิ่งขึ้น

  ฝุ่นเข้า server

  ฝุ่นเข้า server

หเป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับ 12 เหตุผล ที่ทำไม องค์กรของคุณ ถึงจำเป็นที่จะต้องใช้ตู้ Rack Server ซึ่งต้องบอกเลยว่า ตู้ rack นั้นมีความสำคัญไม่แพ้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางอย่างเลยทีเดียว ฉะนั้น เราจึงอยากให้ผู้ดูแล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญ กับตู้ rack ด้วย

สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ แต่รบกวนทำเครดิตกับด้วยนะครับ

สนใจสั่งซื้อตู้ RACK ติดต่อ 02-108-6808 093-265-1555

ADD LINE ID :@RACKTHAI หรือกด HTTP://LINE.ME/TI/P/%40RACKTHAI ขอบคุณค่ะ

มาทำความรู้จักกับ ห้อง SERVER ROOM กับ ห้องไฟ

เคยสงสัยกันไหมว่าภายอาคารสำนักงานแต่ละที่ ที่มีหลายๆชั้น  มีการจัดการที่หลากหลาย เขามีระบบจัดการเดินสายระบบต่างๆกันอย่างไร เพื่อให้ผู้อยู่ในอาคารสามารถใช้ไฟฟ้า ใช้การสื่อสาร หรือใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดในอาคารสำนักงานคงหนีไม่พ้นระบบไฟฟ้า ทำให้ “ห้องไฟฟ้า” เป็นสิ่งที่ต้องมี แต่ปัจจุบัน มีอีกระบบที่เข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น คือระบบคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม แต่ละอาคารจึงได้มี Server Room ด้วย แล้วมันมีหน้าตาเป็นอย่างไร มีอุปกรณ์อะไรบ้าง และ สายสัญญาณ มีความเกี่ยวข้องอย่างไร ไอที 24 ชั่วโมง จะพามาทำความรู้จักกันเลย

ต่อมาดู Server Room

Server Room คือห้องที่มีระบบcompute rและโทรคมนาคมของสำนักงาน ซึ่งหลายๆคนมักจะเข้าใจผิด คิดว่า “Server Room” กับ “ห้องไฟฟ้า” คือจริงๆแล้วห้องเดียวกัน ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดที่น่ากลัวมาก เพราะ“ห้องไฟฟ้า” คือ ห้องที่มีการดูแลระบบไฟฟ้าในการเลี้ยงอุปกรณ์ทุกอย่างในอาคารนั้นๆ ส่วน“Server Room” คือ ห้องแห่งข้อมูลของทั้งออฟฟิศมีทั้งระบบคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม หากทั้ง 2 ห้องถูกนำมารวมไว้ในห้องเดียวกัน มักจะเกิดปัญหาระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์มากมาย เช่น ระบบล่ม, คอมช้า ติดๆดับๆได้ ด้วยเหตุที่ระบบคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม เป็นระบบที่มีการสื่อสารด้วยสัญญาณไฟฟ้าที่มีความถี่สูง และให้ความสำคัญกับทุกคลื่นความถี่ที่มีการส่งสัญญาณ ฉะนั้นถ้านำระบบคอมพิวเตอร์รวมกันในห้องไฟฟ้าอาจจะเกิดการรบกวนจากสัญญาณไฟฟ้าได้  รวมถึงการติดตั้ง สายสัญญาณ ด้วยเหมือนกันก็ควรจะแยกราง หรือแยกท่อระหว่างสายไฟฟ้า, สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารจำพวก Switch, Hub, Server จะต้องมีระบบระบายความร้อนที่ดี

ส่วนประกอบสำคัญของ Computer

ยกตัวอย่างง่ายๆลองนึกถึง คอมพิวเตอร์ที่มีตัว CPU จะเห็นได้ว่าภายในเครื่อง ตัว computer จะมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศไว้ ถ้าพัดลมตัวนี้เกิดเสียใช้งานไม่ได้ขึ้นมาก็จะทำให้ระบบคอมพิวเตอร์แฮงค์ ใช้ไปก็ติดๆดับๆได้ ดังนั้นระบบคอมพิวเตอร์จึงจำเป็นจะต้องมีระบบระบายอากาศที่ดี จึงจำเป็นจะต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยอาจออกแบบให้มีเครื่องปรับอากาศสองชุด สลับกันทำงาน ซึ่งถ้าเป็นห้องไฟฟ้าผู้ออกแบบจะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้ และสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เรื่องระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อไม่ให้ข้อมูลสำคัญภายในองค์กรรั่วไหลออกไปได้

 

นอกจากระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ภายในยังมีระบบโทรศัพท์, ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบเสียงตามสาย และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วย

ปัจจุบัน Server Room จึงทำหน้าที่รวบรวมอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดที่สำคัญนี้ไว้ในห้องเดียว สะดวกต่อผู้ดูแลระบบในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายตำแหน่ง

โดยห้องนี้จะมีตู้ Rack สำหรับใส่ระบบคอมพิวเตอร์ จะมีการจัดสรร โดยมีการออกแบบให้ระบบ Fiber Optic อยู่ด้านบนสุดของตู้ Rack ไหนจะมีสายใยแก้วนำแสงที่เปราะบาง มีโอกาสหักหรือชำรุดได้ง่าย จึงมีการนำสายไว้บนสุดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดในตู้ ทำให้ผู้ใช้งานหรือผู้ติดตั้งมีโอกาสไปสัมผัสสาย Fiber Optic ได้ยากขึ้น ถัดลงมาจะเป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media Converter) เพื่อทำหน้าที่แปลงสัญญาณแสงที่มาจาก Fiber Optic เป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อใช้ในระบบ LAN และส่วนถัดมาจะเป็นระบบ LAN ( Patch Panel) และถัดลงมาก็จะเป็นอุปกรณ์ Active เช่น Switch, Hub, Server โดยอุปกรณ์ Active จะอยู่ด้านล่างเพราะอุปกรณ์พวกนี้จะทำงานได้ดีในอุณหภูมิต่ำ เพราะเมื่อเทียบอุณหภูมิที่อยู่ภายในตู้แล้วจะพบว่าด้านบนของตู้อุณหภูมิจะสูงกว่าด้านล่าง เพราะความร้อนที่ออกมาจากอุปกรณ์ Active นี้จะลอยตัวขึ้นสูง ส่วนล่างสุดก็จะเป็นอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS)

Server Room ซึ่งก็คือเป็นหัวใจสำคัญของสำนักงาน ดังนั้นต้องใส่ใจมากๆตั้งแต่วางแผน การวางแผนระบบ Network ให้ดี สายสัญญาณ ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะถึงแม้ระบบมาดี สัญญาณมาดี แต่มาผ่านสายสัญญาณที่ไม่ดี ก็จะทำให้คุณภาพตกลงได้ ดังนั้น จำเป็นจะต้องเลือกใช้สายสัญญาณดีมีคุณภาพ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานดียิ่งขึ้น


หากท่านใดสนใจตู้ Rack และเทคโนโลยีระบบ สายสัญญาณ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อได้ที่ www.rackth.com หรือโทร 02-108-6808 , 093-265-1555

LINE ID ตู้ RACK ใหม่ครับ รบกวนเปลี่ยน ADD LINE ID :@RACKTHAI หรือกด http://line.me/ti/p/%40rackthai ขอบคุณค่ะ

 

CR. https://www.it24hrs.com/2018/server-room-link-rack/