Monthly Archives: January 2021

WALL RACK มีทั้งหมดกี่ขนาด

WALL RACK มีทั้งหมดกี่ขนาด ต้องท้าวความก่อนว่า WALL RACK เป็นตู้แร็ค ขนาดเล็กมีประหยัดสำหรับ การวางอุปกรณ์จำนวนไม่มาก และการติดตั้ง WALL RACK สามารถทำได้สองแบบคือแบบแขวนกับตั้งบนตุ้ โต๊ะ หรือชั้นวางใดๆก็ได้ แล้วแต่ ความเหมาะสมของการจัดตั้งตู้ RACK ของลุกค้าแต่ละท่าน โดยขนาดของตู้ WALL RACK จะมีขนาดทั้งความสุงทั้งหมด 3 ขนาดคือ 6u 9u 12u และจะมีความลึกให้เลือกอีกถึง 3 ขนาดคือ 40cm 50cm 60cm สรุปแล้วจะมีให้เลือก ตู้ RACK แบบ WALL RACK มากถึง 9 ขนาดด้วยกัน สนใจสั่งซื้อ ตู้ RACK ราคาประหยัด คุณภาพส่งออก ติดต่อบริษัท แนปเทค จำกัด 02-108-6808 หรือ 093-265-1555