Monthly Archives: March 2018

ทำความรู้จักกับตู้แร็ค

วิธีการเลือกตู้ Rack สำหรับใช้งาน

ตู้ Rack เป็นตู้ SERVER ทีมีไว้เก็บอุปกรณ์ ต่างๆ ไว้ข้างในเพื่อความสะดวกสะบายในการใช้งาน และความเป็นระเบียบ และยังมีตัวล็อคเพื่อความปลอดภัย ไม่ให้ไปโดยปุ่มเปิดปิด หรือเสียหายต่ออุปกรณ์ SERVER ภายในได้ โดยจะมีการเรียกตามความสูง เรียกว่า U เช่น 6U 9U 12U 15u 27u 36u 42u 45u(1U = 44.45 ม.ม. โดยประมาณ) และ ความกว้างเป็นนิ้ว เช่น Rack 19 นิ้ว”

ตู้ Rack สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท และแยกย่อยได้อีก

  1. ตู้ Rack แบบแขวน (Wall Rack) 
  2. ตู้ Rack แบบตั้งพื้น (Tower Rack) 

วิธีเลือกว่าควรเลือก ตู้ Rack แบบไหนไว้ใช้งานในบริษัทองค์กรของเรา

  1. ต้องดูพื้นที่การจัดวาง ตู้ Rack ว่ามีพื้นที่มากพอจะวาง ตู้ Rack แบบตั้งพื้นซึ่งมีความใหญ่ได้ไหม เพราะจะกินพื้นที่มาก แต่ก็ใส่อุปกรณ์ได้มากเช่นกัน เพื่อป้องการการเดินชนหรือ น้ำหนักอุปกรณ์
  2.  ดูอุปกรณ์ จำนวน ขนาดและน้ำหนัก ที่จะใส่เข้าไปใน ตู้ Rack ว่าเหมาะสมกับ ตู้ Rack แบบตั้งพื้น หรือ ว่าแขวนผนัง เพราะมันมีขนาดที่ต่างกัน และ แบบตั้งพื้นจะสามารถรองรับ น้ำหนักได้มากกว่า
  3.  การระบายความร้อน ถ้าอุปกรณ์ SERVER ที่เราใสในตู้ RACK มีความร้อนสูงก็แนะนำ เป็นแบบ ตั้งพื้นจะดีกว่า เพราะสามารถติดพัดผมเพื่อได้มากกว่าถึง6 ตัว และด้วยพื้นที่มากกว่าทำให้มีัการะบายความร้อนใน ตู้ Rack ได้มากกว่าเช่นกัน
  4. จะประสงค์การแสดงอุปกรณ์ภายใน ตู้ Rack เพราะ จะมีแบบปิดหรือเปิด ให้เห็นอุปกรณ์ ภายในได้ ถ้าเราต้องการให้ ADMIN สามารถมองเห็นไฟสถานะ ของ SERVER ภายในตู้ เราควรเลือกตู้แบบ ทีมี อคิริค ด้านหน้าจะได้มองเห็นได้สะดวก แต่ไม่มีความจำเป็นก็เลือกแบบ CLOSE RACK ได้เลย

สนใจสั่งซื้อ ตู้แร็ค ติดต่อ LINE ID : @RACKTHAI 02-108-6808